Informacje


Wielki konkurs z okazji Jubileuszu Diecezji Siedleckiej
2008-02-21

190 - lecie Diecezji Siedleckiej
Konkurs "Mój Kościół! Moja mała Ojczyzna!"


W tym roku przypada 190 lat od pamiętnego aktu erygowania przez papieża Piusa VII naszej diecezji. Decyzją Biskupa Siedleckiego Zbigniewa Kiernikowskiego rok 2008 rozpoczyna 10-letni okres przygotowania do Wielkiego Jubileuszu 200 - lecia Kościoła Siedleckiego.
Z tej okazji Wydział Duszpasterski Kurii Biskupiej w Siedlcach oraz Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży pod patronatem Biskupiego Komitetu Obchodów Jubileuszu 190-lecia Diecezji Siedleckiej organizują Konkurs "Mój Kościół! Moja mała Ojczyzna!".
Konkurs adresowany jest do ludzi młodych, w pierwszym rzędzie do służby liturgicznej oraz członków KSM, a także do wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę na temat swojej diecezji, jej historii oraz dnia dzisiejszego.Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach: wiedzy i twórczości.
Konkurs w kategorii wiedzy ma na celu przybliżenie młodym członkom naszego Kościoła lokalnego jego "wczoraj i dziś".
W zakresie znajomości dziejów diecezji obejmie on następujące bloki tematyczne:
- ogólna historia diecezji: od Janowa Podlaskiego do Siedlec
- sylwetki biskupów diecezjalnych i pomocniczych
- historia naszych kościołów katedralnych: kolegiata janowska i katedra siedlecka
- historia Seminarium Duchownego: Janów Podlaski, Węgrów, Łosice, Siedlce, Opole Nowe
- historia prześladowania i męczeństwa Unitów oraz ich procesu beatyfikacyjnego
- historia sanktuariów diecezjalnych: Kodeń, Leśna Podlaska, Wola Gułowska, Pratulin
- znajomość najważniejszych wydarzeń o randze międzynarodowej i ogólnopolskiej związanych z naszą diecezją
- znajomość wielkich postaci: ludzi Kościoła, błogosławionych, ludzi kultury, nauki i polityki pochodzących, bądź związanych z naszą diecezjąW kwestii znajomości "dziś" naszego Kościoła lokalnego konkurs obejmie wiedzę z zakresu:
- znajomości diecezji w liczbach: liczba wiernych, liczba parafii, księży, liczba i rodzaje zgromadzeń zakonnych, ruchów kościelnych, stowarzyszeń, instytucji kościelnych itd. hierarchia, podział administracyjny, obszar i położenie geograficzne
- znajomości największych zabytków, pomników kultury i przyrody (parki narodowe), innych atrakcji turystycznych.
W kategorii twórczości artystycznej przewidziano dwie formuły konkursowe:

A. twórczość plastyczna
1. Ilustrowany przewodnik po dziejach i ciekawych miejscach diecezji (dowolna forma np. komiks, ilustrowana opowieść itp., dowolna technika plastyczna, format arkusza A4).
2. Wirtualny przewodnik po dziejach i ciekawych miejscach diecezji (forma : "strona www" lub prezentacja multimedialna

B. twórczość literacka
1. Wiersz, felieton prasowy, którego inspiracją będą dzieje bądź współczesność naszego Kościoła lokalnego
2. Świadectwo "Moje miejsce w Kościele" napisane w ciekawej i wyszukanej formie literackiej

Serdecznie prosimy wszystkich księży - opiekunów grup ministranckich, siostry zakonne, katechetów i nauczycieli o nagłośnienie idei konkursu wśród ministrantów, KSM-owiczów, członków scholi, uczniów szkół ponadpodstawowych.

Zgłoszenia do 15 marca należy nadsyłać bądź na adres Wydziału Duszpasterskiego, bądź pod numerem 509056560. Pierwszy etap konkursu odbędzie się na początku maja prawdopodobnie w 4 rejonach diecezji (w tych samych, co obchody Światowego Dnia Młodzieży w niedzielę palmową). O pomoc w organizacji tego etapu poprosimy księży dekanalnych duszpasterzy młodzieży.
Po zgłoszeniu młodzieży na adres księdza zgłaszającego zostanie wysłany wykaz obwiązującej literatury oraz szczegółowe zasady konkursu tak z wiedzy, jak i artystycznego. Prosimy o jak najszybsze zgłoszenia, tak by nasi podopieczni mieli więcej czasu na przygotowanie.
Ostateczny termin nadsyłania prac artystycznych tak plastycznych, jak i literackich to 15 maja.
Uroczysty finał konkursu będzie miał miejsce na Diecezjalnym Zlocie Ministrantów, który odbędzie się w czerwcu w Opolu Nowym.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie! Organizatorzy przewidują atrakcyjne nagrody :-)!